Parafia pod wezwaniem Świętych Apostołów: Szymona i Judy Tadeusza
w Białce Tatrzańskiej

powrót do strony archiwum: "Społeczność wsi ..."
Parafia powstała w 1637 roku, na podstawie aktu erekcyjnego króla Władysława IV. Pierwszy kościół został zbudowany ok. roku 1637 przez ks. Szymona Sylezyusza proboszcza z Ostrowska. Istniejący do dziś stary, drewniany kościół został zbudowany ok. 1700 r. z inicjatywy ks. Marcina Drużbickiego przez cieśli: Jana Chlipalskiego i Jędrzeja Topora. W 1926 r. kościół został zarejestrowany jako zabytek; ołtarz główny pochodzi z wystawy sztuki sakralnej zorganizowanej w 1912 r.; został nabyty w latach 1920-1921, organy sprawiono jeszcze do starego kościoła w roku 1906, do nowego zostały przeniesione w 1921 r.
W latach 1913-1921 prowadzona byał budowa nowego kościoła murowanego. Inicjatorem budowy świątyni był ks. Jan Madej ur. 24 IX 1874 r. w Izdebniku, syn Walentego i Teresy Adamus; ukończył gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, wyświęcony 1 VII 1900 r. w Krakowie.

Z kroniki parafialnej
- 4 X 1905 r. poświęcenie nowego cmentarza przez dziekana z Ludźmierza ks. Piotra Krawczyńskiego;
- 1 IX 1913 r. odprawienie uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie budowy ;
- 1916 r. ufundowanie obrazu MB Częstochowskiej za 4 tys. Koron, wykonanego w firmie brązowniczej Kopaczyński w Krakowie jako wotum błagalne za uratowanie okolicy i całej polskiej ziemi od zniszczeń wojennych;
- 1917 r. dokończenie budowy plebani, uroczyste wprowadzenie do parafii wotywnego obrazu MB Częstochowskiej;
- 28 X 1918 r. poświęcenie kamienia węgielnego w nowym kościele już zasklepionym i wytynkowanym;
- 7 VIII 1921 r. konsekracja świątyni;
- 24 VI 1922 r. poświecenie trzech nowych dzwonów;
- 1934 r. budowa wikarówki z piwnicą;
- 1952 r. budowa ogrodzenia wokół kościoła; sprawienie ławek na chórze, malowanie kościoła, brukowanie przed kościołem, tynkowanie wieży;
- 1952 - 1954 sprawienie do kościoła lnianych chodników, wygląda na to, że były robione na miejscu, wprawiono nowe drzwi do kościoła;
- 1953 - 1954 budowa chodnika na cmentarz, malowanie kościoła od 1 IX - 6 X 1953 r. malowali: prof. Feliks Paszkowski oraz syn Feliks Paszkowski, Szkutlarska Barbara, Poltzoch Janusz, Wiesław Garboliński, Czesław Jarnicki, Mieczysław Laar;
- 1954 r. zakup chorągwi żałobnych i kropielnic:
1. Zainstalowanie miedzianej chrzcielnicy z nakrywą ażurową, wykonaną przez Stefana Pichela w Krakowie (1898 r.) zakupiona jeszcze do starego kościoła przez parafian z Chicago za czasów ks. Antoniego Skrudzińskiego;
2. Wykonanie polichromi w prawej nawie bocznej przedstawia Chrystusa Króla, wiernych w strojach regionalnych, papieża Piusa XI i ks. Kard. Adama Stefana Sapiehę.

Wykaz Sióstr pochodzących z Białki Tatrzańskiej

Marcjonila Nowobilska, ślub zak. 1955
Helena Haładyna, ślub zak. 1960

Wykaz księży pochodzących z Białki Tatrzańskiej

ks. Władysław Para - pochowany w Białce Tatrzańskiej
ks. Józef Nowobilski - wyśw. 1952
ks. Jarosław Fiutowski - wyśw. 1964
ks. Jan Nowobilski - wyśw. 1965
ks. Władysław Nowobilski - wyśw. 1967
ks. Jan Rabiański - wyśw. 1971
ks. Józef Andrzej Nowobilski - wyśw. 1974
Ojciec Józef (Erazm) Matys - wyśw 1986
ks. Jacek Strzelecki - wyśw. 1988
ks. Zbigniew Pytel - wyśw. 1997

Wykaz księży Proboszczów i Wikariuszy pracujących w Białce Tatrzańskiej

ks. Florentius Knais, prob. (1778 - 1787)
ks. Wawrzyniec Cieczewski (1787 - 1788)
ks. Szymon Kozakiewicz (1788 - 1819)
ks. Jan Czerwiński, administrator (1819 - 1825), prob. (1825 - 1849)
ks. Jan Twardowski, administrator (1849 - 1850)
ks. Andrzej Fitt (1850 - 1865)
ks. Bartłomiej Klus 1865
ks. Franciszek Chwistek, prob. 1865 - 1890; ks. Antoni Skrudziński, wik. (1869 - 1890)
ks. Antoni Skrudziński, administrator (1890 - 18910; ks. Antoni Jurkowski wik. 1890
ks. Antoni Skrudziński, prob. (1891 - 1905)
ks. Jan Kanty Madej, prob. (1905 - 1941);
wik.: ks. Michał Wietecha (1913 - 1915),
ks. Jan Gorniszewicz (1915 - 1917),
ks. Stanisław Wciślak (1917 - 1920),
ks. Jan Chrobakiewicz (1920 - 1923),
ks. Jan Pawela (1923 - 1924),
ks. Władysław Matyszkiewicz (1924 - 1926),
ks. Andrzej Rokosz (1926),
ks. Bronisław Ataman (1926-1929),
ks. Józef Węgrzyn (1929-1931),
ks. Bronisław Wołoch (1931 - 1933),
ks. Juliusz Turowicz (1933 - 1934),
ks. Jan Rychlik (1934 - 1938),ks. Ludwik Mizera (1938 - 1940,
ks. Józef Węgrzyn (1941 - 1946),
ks. Władysław Ryba, prob. 1941 - 1946,
wik. ks. Józef Węgrzyn (1941 - 1946)
ks. Jerzy Czartoryski 1946 - 1968,
wik. ks. Zygmunt Flojtuch 1947,
ks. Andrzej Waleń (1947 - 1949),
ks. Józef Pitorak, rezydent 1951,
ks. Józef Pędziwiatr (1952 - 1958), budowniczy kościoła w Groniu, a następnie proboszcz);
ks. Józef Brzeźniak (1958 - 1962),
ks. Jan Baradziej (1962 - 1968)
ks. Jan Baradziej, administrator (1968 - 1970)
ks. Stanisław Broda, prob. (1970 - 1989)
ks. Stanisław Maślanka j. od 1989.

oprac. ks. Stanisław Maślanka

© 2001, Alina Pilch, Białka Tatrzańska latem i zimą, wydanie własne.

<< powrót do strony "Społeczność wsi ..."