powrót do strony archiwum: "Społeczność wsi ..."
W 1905 roku z inicjatywy Antoniego Cyburta oraz Franciszka Goryla została utworzona w Białce Ochotnicza Straż Pożarna. Wyposażeniem jednostki była wówczas sikawka ręczna zakupiona przez mieszkańców Białki.
Przed wojną (lata trzydzieste) komendantem był Franciszek Obłaźny. Sprzęt przechowywano w drewnianym baraku o wymiarach 4 x 4 m. Podczas okupacji Jan Dziubasik (wójt) rozpoczął budowę remizy, która została ukończona już po wojnie (1945r.) przez prezesa Jana Nowobilskiego (sołtysa) oraz komendanta Franciszka Obłaźnego. W tym okresie zakupiono motopompę marki Syrena oraz wykonano wóz, który przez długie lata był jedynym środkiem transportu.
W latach pięćdziesiątych Komenda Powiatu w Nowym Targu przydzieliła jednostce Straży Pożarnej w Białce samochód marki Ford.
W kolejnych latach wyżej wymieniona jednostka wyposażona została w nowy sprzęt przeciwpożarowy.
Obecnie na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce Tatrzańskiej znajduje się: beczkowóz marki Star, samochód Star 266 i samochód drabina marki Mercedes (o zasięgu drabiny 30m), Żuk, trzy motopompy PO 5.
Od roku 1975 OSP posiada swój sztandar. Komendantem od 1982 roku jest Stanisław Goryl, który obecnie pełni również obowiązki komendanta gminnego (od 1989r.). W latach osiemdziesiątych nastąpiła rozbudowa remizy.
Komendant Stanisław Goryl to człowiek wielce zaangażowany w prace Straży Pożarnej, który wykonuje swe obowiązki z zamiłowaniem. Dzięki jego postawie członkowie Straży Pożarnej nie tylko uczestniczą w akcjach gaszenia pożarów, ale także w innych pracach na terenie Białki.
Zasługi komendanta zostały docenione: uhonorowano go najwyższym odznaczeniem pożarniczym, Złotym Znakiem Związku oraz brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi.
W dniu 26 listopada 2000 roku białczańska OSP uroczyście obchodziła jubileusz 95 lecia. Z tej okazji wieś otrzymała od władz gminnych samochód strażacki Tatra. Poświęcono w tym dniu nowy sztandar zakupiony ze składek strażaków i Koła Gospodyń Wiejskich.


© 2001, Alina Pilch, Białka Tatrzańska latem i zimą, wydanie własne.

<< powrót do strony "Społeczność wsi ..."